top of page

Rosgården

Hur vi arbetar och vilka vi är

HUR VI JOBBAR

 • Vi arbetar utifrån en individuell genomförandeplan tillsammans med den utsatta och dennes handläggare. Vi utvärderar alltid våra insatser och har många nöjda omsorgstagare och placerare.

 • Vi genomför strukturerade hot- och riskbedömningar (FREDA och Patriark) och gör kontinuerliga säkerhets- och trygghetsavstämningar tillsammans med den boende.

 • Alla omsorgstagare erbjuds extra stöd och hjälp i vardagen av sin utsedda kontaktperson.

 • Ett tydligt barnperspektiv genomsyrar vår verksamhet när barn är inblandade. Alla barn får åldersadekvat information och stöd. Vi hjälper till med att anmäla till förskola/skola för medföljande barn.


VÅRA BOENDEN

 • Hos oss bor alla som behöver placering i egna lägenheter med regelbunden kontakt med personal. I närheten av lägenheterna finns kommunikationer, affärer och annan service, exempelvis vårdcentral och bibliotek.


UTBILDNING

 • Socionom, Socialpedagog och Barnskötare

 • Samtalsmetodik (MI)

 • Bedömningsinstrumenten Patriark, Sara och FREDA.

 • Utbildning inom relationsterapi

 • Våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld, mäns våld mot kvinnor.


ERFARENHET

 • Över 10 års erfarenhet arbete med målgruppen.


SPECIALISERADE OMRÅDEN

 • Hedersrelaterat hot och våld

 • Skuld- och skamkänslor

 • Hot och våld i nära relationer

 • Multikulturella miljöer

 • HBTQ+

Mor och barn
Om: Om
bottom of page