top of page
blid skyddat boende.jpg

Välkommen till Rosgården

Skyddat boende

Hem: Välkommen
Tjej med läder ryggsäck

Rosgården 

Geografisk belägenhet och bemanning


Vi är belägna i Stockholms län och erbjuder ett kollektivt stöd- och skyddat boende för personer som är utsatta för hot, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Vårt team består av utbildad och erfaren personal med gedigen kunskap inom området, som har flera års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som har varit utsatta för våld och förtryck.


Geografisk belägenhet och bemanning


Vi är belägna i Stockholms län och erbjuder ett kollektivt stöd- och skyddat boende för personer som är utsatta för hot, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Vårt team består av utbildad och erfaren personal med gedigen kunskap inom området, som har flera års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som har varit utsatta för våld och förtryck.


Dygnet runt-bemanning och flexibel mottagning


Vi har personal på plats dygnet runt och tar emot placeringar oavsett tidpunkt på dygnet. För närvarande har vi flera boenden inom Rosgården. Vi erbjuder ett kollektivt boende för våldsutsatta individer med eller utan barn, samt skyddslägenheter och utslussningslägenheter vid behov.


Hög kvalitet och överensstämmelse med Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer

Vi strävar efter att uppfylla och överträffa Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden. Detta innebär att vi kontinuerligt arbetar för att säkerställa hög standard och kvalitet i våra tjänster.


Transportmöjligheter till våra skyddade boenden

Vi erbjuder även möjlighet till hämtning och transport till våra skyddade boenden för att underlätta för personer som behöver ta sig till oss.


Arbetsmodell

Hos oss så arbetar vi efter vår egen utarbetade modell.

Vi menar på att alla de pusselbitar vi har med i vår modell måste fungera för att varje kvinna och barn utsatta för våld skall kunna leva ett självständigt och jämlikt liv fritt från våld och förtryck.


Pusselbitarna består av:


  • Säkerhet


  • Ekonomi


  • Stöd och hälsa


  • Bostad


  • Sysselsättning


  • Självständighet rättsprocesser


Viktiga samarbetspartners


Vi samverkar med jurister, sjukvård, skolor, förskolor och andra viktiga instanser för att bistå de stödsökande med bästa möjliga stöd och praktisk hjälp. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Personalgruppen har utbildning i att göra evidensbaserade hot och riskbedömningar som SARA, PATRIARK och FREDA. 


Planering och säkerhetsarbete


Alla insatser konkretiseras i en genomförandeplan, där även en säkerhetsplan finns med, vilket gäller både den boende och ev. medföljande barn. Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. I samråd med socialtjänsten ska de boende tillsammans med personal sätta upp mål, delmål, identifiera primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling.


Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras.


Vi gör riskbedömningar med stöd av FREDA, SARA och PATRIARK. Vi använder, såvida socialtjänsten inte redan har gjort det, bedömningsinstrumentet FREDA bedömning för att kartlägga karaktären på det våld som förekommit eller förekommer. Vi gör också FREDA-farlighetsbedömning för att understödja socialtjänstens bedömning av risken för fortsatt utsatthet.


Boendena erbjuder skyddsnivå 1 och 2.  

Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att: ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier såsom Facebook med flera, byta telefon/telefonnummer, adressändra, ansöka om sekretessmarkering, delta i regelbundna säkerhetssamtal.


Barn i verksamheten

Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan, och kontaktperson som är barnansvarig under tiden hos oss.


Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnen ska uppleva trygghet och delaktighet. Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Under vistelsen erbjuds barnen enskilda barnsamtal, med eller utan föräldern utifrån en gemensam planering med föräldern. Alla de aktiviteter som vi erbjuder vuxna, finns anpassade för barn.

Spetskompetenser


Att bemöta våldsutsatta/hotade personer med genuin kunskap om den utsatthet de är utsatta för, en flerårig erfarenhet om våld och förtyck samt välutbildad personal med spetskunskap inom olika områden inom våld och förtryck. Vi arbetar genuint med klienten i centrum.


När den skyddssökande har en stabil grund att stå på och har funnit tryggheten i sig själv blir det aktuellt att tillsammans med personal börja förbereda och bygga för ett liv efter skyddat boende.


Stockholms skyddsjour har några fullt utrustade lägenheter att erbjuda i avvaktan på annat boende.  Vi har ett stort nätverk av fastighetsägare som kan erbjuda våra klienter både första och andrahandslägenheter. 

Hem: Om mig

Vi tar emot

Alla kvinnor, män, transkvinnor/män från 18 år, med eller utan barn.
Möjlighet finns att ta med sig sitt husdjur i lägenhet.

En kram

Barnperspektiv

Läs mer
Pappershjärta

HBTQ certifierade

Läs mer
Hem: Tjänster

Sagt av tidigare klienter

Personalen var så gulliga och omtänksamma, när jag kom var jag som en trasdocka och de bara tog mig i sin famn och omhuldade mig. Jag fick den stöd och hjälp jag behövde utan att behöva ge något tillbaka. Jag är evigt tacksam för tiden hos dem och jag tackar dem från botten av mitt hjärta.

Kvinna 38 år

Här har jag och mina barn fått vila, vi har fått hjälp med att bearbeta det vi varit med om.  Jag som mamma är speciellt glad för att personalen var så snälla med mina barn. Barnen älskar verkligen personalen. Jag har fått tid att läka och min kontaktperson har blivit en person som har blivit väldigt vikitg för mig. Hon har hjälp mig att våga öppna upp. Tack till Eva!

Kvinna 46 år med två barn

Detta har varit ett av de jobbigaste jag varit med om, att få fly mitt hem som äldre kvinna. Det som jag är glad för idag är att jag kom till Rosgården, jag kände direkt en sådan värme och förståelse. Idag har jag tack vare personalens hjälp fått stöd att komma vidare. Evigt tacksam till dessa änglar, är jag!

Kvinna  68 år

Hem: Omdömen

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page