Utslussningsboende

Efter boende tiden på skyddat boende så är det ofta så att man inte längre kan återvända till sin hemkommun.
Det kan vara en utmaning att hitta ett stabilt och permanent boende på annan ort. Vi hjälper i första hand till att söka försthands lägenheter, men också andra former så som andrahand eller inneboende.

Våra skyddade boenden ligger i olika städer för att skyddet och möjligheterna för ett säkert liv ska vara så bra som möjligt.

Eftersom att  boendesituationen ser ut som den gör i Sverige så har vi utslussningslägenheter i egen regi som vi kan erbjuda efter boendet på skyddat boende. 

Detta upplägg innebär att man kan skriva sig i kommunen som man ska bo och redan vistas i. Vilket underlättar om man behöver ekonomiskt bistånd eller andra insatser ifrån socialtjänsten när man kan få dem på plats.

Under tiden i utslussningsboende så har man också rätt till kontinuerlig kontakt med kontaktpersonsamt hjälp och stöd i bostadsletandet, kontakt med myndigheter och samhällsorientering.