Barn på Rosgården

Vi jobbar utifrån ett barnperspektiv på Rosgårdens skyddade boende.
Varje placerat barn har en egen genomförandeplan där behov och önskemål tydligt ska framgå.
Barn erbjuds bearbetande samtal t.ex. trappansamtal för att barnet ska få bearbeta det våld som hen har varit utsatt för/bevittnat.

Våra boenden är anpassade för barn i alla åldrar.
Vi erbjuder och på uppdrag utav socialtjändten så kan våra socionomer göra en BBIC utredning och leverera den färdig till socialtjänsten.