Om Rosgården

På Rosgårdens skyddade boende så tar vi emot kvinnor och män med eller utan barn i våra skyddade boenden på uppdrag utav socialtjänst eller annan myndighet.

Vi erbjuder både kollektivt och enskilt skyddat boende i egen lägenhet.
Vi har plats för 7 placeringar i vårt kollektiva boende och 13 placeringar i egen lägenhet 
Vi jobbar utifrån ett barnperspektiv. Barn som är placerade hos oss har möjligheten att få bearbeta sina upplevelser utav våld med hjälp utav samtal och barnaktiviteter.


Vi erbjuder förutom skalskyddet i boendet, individuella insatser som utformas ur genomförandeplanen. De generella insatserna består utav psykosociala samtal, stödsamtal, MI samtal, Hot och riskanalys, roliga och stärkande aktiviteter.

Samt så erhåller Rosgården stöd i:
 
 Ekonomi, stöd i planerandet av privat ekonomin, budget planering mm.
 Säkerhet, stöd i att hantera den egna säkerheten och uppdatera hotbilden.
 Hälsa, stöd med läkarbesök, planering av kost, handling, matlagning och träning.
 Psykisk hälsa, stöd i kontakt med psykolog eller psykiatrin eller adekvat verksamhet.
 Myndighetskontakter, ombud vid kontakter med myndigheter, polis rättsväsende mm.
 Sysselsättning, stöd i att söka jobb, praktik samt planering av fritidsaktiviteter.
 Boende, stöd i att leta boende efter det skyddade boendet.
 Utbildning, stöd i kontakt med skola, ansökning till utbildningar och läxhjälp.

Vi gör löpande hot och riskanalyser för att se hur hotbilden kontinuerligt ser ut över placeringstiden.

På beställning utav placerande myndighet kan vi erbjuda:

  • FREDA
  • PATRIARK
  • SARA
  • UTREDNING på våldsutsatt vuxen enligt SoL  kap11 §1.
  • BBIC utredning på barn enligt SoL kap 11 §1.

 

Statistik

92% utav våra placerade klienter har polisanmält.

98 % fullföljer placeringen

100 % utav våra placerade klienter har vi hjälpt till egen bostad när en aktiv hotbild inte längre förekommit.

 47% utav våra placeringar har varit hedersärenden.